Pallet để hàng nên chọn pallet nhựa hay gỗ hay sắt thì phù hợp ?