Dưới đây là chính sách đổi trả hàng của Pallet nhựa Duy Thái :

Điều kiện được đổi trả hàng:

  • Sản phẩm được đổi trả phải còn nguyên vẹn tem mác, bao bì, chưa qua sử dụng và không bị hư hỏng do lỗi của khách hàng.
  • Khách hàng phải có hóa đơn mua hàng hoặc các giấy tờ chứng minh giao dịch mua bán hợp lệ.
  • Sản phẩm được đổi trả phải nằm trong danh sách sản phẩm được phép đổi trả của cửa hàng hoặc website.
  • Khách hàng phải đổi trả sản phẩm trong thời hạn quy định của cửa hàng hoặc website.

Trường hợp không được đổi trả hàng:

  • Sản phẩm đã qua sử dụng hoặc bị hư hỏng do lỗi của khách hàng.
  • Sản phẩm không còn nguyên vẹn tem mác, bao bì.
  • Sản phẩm không nằm trong danh sách sản phẩm được phép đổi trả.
  • Khách hàng không có hóa đơn mua hàng hoặc các giấy tờ chứng minh giao dịch mua bán hợp lệ.
  • Khách hàng đổi trả sản phẩm quá thời hạn quy định.